O f f i c e 365

Wilt u praktisch aan de slag met Office 365?

Ziet u door de bomen het bos niet meer?

Mogelijk  kunnen wij u helpen. Bel voor meer informatie: 06 13835 942.

A V G

Als u niet weet wat u moet doen om AVG-compliant te worden? Wat doe ik wel? En wat doe ik zeker niet? 

Mogelijk  kunnen wij u helpen. 

Bel voor meer informatie: 06 13835 942

G o v e r n a n c e

Hoe organiseert u informatieveiligheid? 

Is uw governance op orde?

Mogelijk  kunnen wij u helpen. Bel voor meer informatie: 06 13835 942

CISO werkdruk

Heeft u geen CISO of heeft uw CISO het veel te druk? 

Wij kunnen u helpen. Bel voor meer informatie: 06 13835 942

Good Governance

18. 04. 06
posted by: Fons van Oosterhout
Hits: 1257

Balkenende II heeft een aantal verbeteracties gestart die door middel van ICT vernieuwingen moeten worden gerealiseerd. Dit thema heet Andere Overheid. Vanaf Balkenende IV heet dit Good Governance. Andere Overheid werkt aan een krachtige overheid, die de samenleving centraal stelt én slagvaardig is. Het actieprogramma omvat verbeteracties en initiatieven rond de thema's: Betere dienstverlening, Minder bureaucratie en Slagvaardige organisatie. Bij alle thema's is een Andere werkwijze van belang, zoals samenwerken en luisteren naar burgers.

Ondertussen is het programma al lang geëindigd maar de werkzaamheden zijn daarmee niet gedaan.