Een mooie prestatie. Het gehele traject heeft 9 weken geduurd, van opdrachtverstrekking tot overdracht aan de AVG verantwoordelijk. 

De opdracht

Alles begint met de opdracht. Zodra deze getekend is informeert Fons zijn contactpersoon over het te doorlopen traject. Samen bekijken ze dan hoe dit in de planning pasten wie er allemaal bij betrokken gaan worden.

De AVG verantwoordelijke

Zo snel als mogelijk moet duidelijk worden wie binnen de organisatie als AVG verantwoordelijke wordt aangewezen. Deze persoon ziet toe op naleving en treedt op als contactpersoon bij calamiteiten. Als je weet wat het allemaal inhoudt valt de hoeveelheid werk op zich wel mee.

Plaats- en tijd onafhankelijk

Omdat alles via mail gaat, is het plaats- en tijd onafhankelijk waardoor de klant zelf het tempo kan bepalen. Fons geeft wel aan als het te snel/langzaam gaat. 

Het AVG-stappenplan als uitgangspunt

In principe volgt Fons het onderstaand AVG-stappenplan wat hij samen met de klant op maat maakt voor deze opdracht. Na een eerste inventarisatie bepaald Fons wat er al is en wat er aangepakt moet worden. Tijdens dit proces heeft Fons meerdere vragenlijsten gemaakt welke hij aan zijn contactpersoon heeft gestuurd welke de vragen heeft uitgezet bij de commissie leden. Met deze antwoorden was het voor Fons mogelijk om de basis te leggen voor de op te leveren producten (zie filmpje hieronder). 

Vaststellen van de documenten

Nadat de contactpersoon de documenten heeft gecontroleerd zijn ze vastgesteld door de commissie. Fons heeft op locatie nog instructie gegeven aan de AVG verantwoordelijke en daarmee was de rekenkamercommissie AVG-compliant en was duidelijk wat ze nog verder moeten ontwikkelen. 

En nu verder....

Met dit traject is de rekenkamercommissie nog niet klaar. Het is belangrijk om de processen te bekijken en ervoor te zorgen dat binnen alle processen de AVG voldoende is geborgd. Ook moeten er meerdere register worden bijgehouden. Allemaal niet zo moeilijk, maar je moet er wel even tijd voor maken.  

Ondersteunende filmpjes

Het AVG-stappenplan

 

08.12.2018

Het AVG Stappenplan

Fons van Oosterhout

Fons van Oosterhout

Op 25 mei 2018 treedt de AVG in werking. Deze nieuwe wet gaat veel veranderen. Zo heeft de burger het recht om vergeten te worden of de burger mag vragen welke gegevens er worden verwerkt. De AVG laat je dus strenger kijken naar de persoons gegevens. Jij moet weten welke persoonsgegevens je waar verwerkt. Maar…. maak het alstublieft niet te groot, je kunt toch niet alles 100% op orde maken. Dus stap van stap en in eerste instantie alleen de noodzakelijke zaken. Welke dat leg ik je uit in de volgende 11 kleine stappen.
6
0
0
0
0

 

Het product AVG-compliance

25.12.2018

Product AVG compliance

Fons van Oosterhout

Fons van Oosterhout

Wilt u weten hoe ik u AVG-compliant kan maken? Bekijk dan dit filmpje. Of u nu een bedrijf, vereniging of rekenkamer bent, ik kan u hierbij helpen.
7
0
0
0
0

Naar Boven