Good Governance

18. 04. 06
posted by: Fons van Oosterhout
Hits: 1428

Balkenende II heeft een aantal verbeteracties gestart die door middel van ICT vernieuwingen moeten worden gerealiseerd. Dit thema heet Andere Overheid. Vanaf Balkenende IV heet dit Good Governance. Andere Overheid werkt aan een krachtige overheid, die de samenleving centraal stelt én slagvaardig is. Het actieprogramma omvat verbeteracties en initiatieven rond de thema's: Betere dienstverlening, Minder bureaucratie en Slagvaardige organisatie. Bij alle thema's is een Andere werkwijze van belang, zoals samenwerken en luisteren naar burgers.

Ondertussen is het programma al lang geëindigd maar de werkzaamheden zijn daarmee niet gedaan.

Naar Boven