Fons gaat van start met start de Leergang Regisseren van de Informatievoorziening in het Bedrijfsproces.

Binnen gemeenten en overige non-profit organisaties is er sprake van een toename van digitale informatiestromen door o.a. de uitbreiding van de digitale dienstverlening. Hoe ga je nu de regie behouden over deze informatiestromen en hoe vertaal je dit naar de in te richten bedrijfsprocessen.

 

Korte omschrijving:

Als bruggenbouwer tussen de informatievoorziening en de in te richten processen, wordt van jou een helikopterview verwacht zodat jij een volwaardige gesprekspartner voor alle betrokken stakeholders bent.

Een van de uitgangspunten van deze training is het bevorderen van de intergemeentelijke samenwerking. Dit gebeurt enerzijds door het feit dat deelnemers van verschillende organisaties zullen participeren. Anderzijds wordt dit ondersteund met een dag waarin alliantiekunde wordt behandeld alsmede door het faciliteren van een elektronische leeromgeving waarin deelnemers en docenten elkaar kunnen ontmoeten.

Related Articles