18. 04. 06
posted by: Pepijn Tuijtelaars
Hits: 25

SG-CM voerde werkzaamheden op het gebied van contractmanagement uit. Het samenwerkingsverband is gestopt maar de werkzaamheden worden verder uitgevoerd onder de vlag van VOITC (Van Oosterhout IT Consultancy)

18. 04. 06
posted by: Pepijn Tuijtelaars
Hits: 26

Projecten binnen de gemeente


Als co├Ârdinator Facilitaire zaken & Automatisering is Fons van Oosterhout verantwoordelijk voor diverse projecten voor een betere overheid, zoals Andere Overheid - EGEM en KING voorschrijft. De gemeente co├Ârdineert al deze ontwikkelingen in het programma dienstverlening. Fons is onder andere projectleider van het project midoffice. Stap voor stap worden steeds meer producten digitaal ingevoerd waardoor er een betere en snellere ontsluiting van de informatie gaat plaats vinden. Fons werkt volgens de richtlijnen van GEMMA en werkt volgens de 3-tier architectuur om dit omvangrijk project te kunnen besturen. Zijn projectmatige kennis is hier een groot voordeel.

18. 04. 06
posted by: Pepijn Tuijtelaars
Hits: 20

Opleiding Novell systeembeheer gegeven

Medio 1998 is de opdracht uitgevoerd om een van de docenten een opleiding te geven in het uitvoerend systeembeheer. Dit heeft geresulteerd in goed werkende computerlokalen die op verschillende manieren kunnen worden gebruikt.

18. 04. 06
posted by: Pepijn Tuijtelaars
Hits: 23

Opleiding overgenomen

Medio 2002 heeft Fons de opdracht uitgevoerd om de opleiding Netwerkbeheerder af te ronden. De vaste docent was gevloerd door een longontsteking.

18. 04. 06
posted by: Pepijn Tuijtelaars
Hits: 25

Opleiding Netwerkbeheerder

Medio 1999 heeft Van Oosterhout IT Consultancy een opleiding verzorgd voor de kwalificatie 'Netwerkbeheerder'. Cursusmateriaal, toetsing en examen is door Fons ontwikkeld. Het begeleiden van de leerling op de BPV werkplek was een onderdeel van de opdracht.

Naar Boven