Portfolio

Begeleiding GGD West-Brabant met doorontwikkeling informatiebeveiliging en privacy

Naar aanleiding van het landelijke datalek heet GGD West-Brabant besloten om extra capaciteit in te huren om informatiebeveiliging en privacy door te gaan ontwikkelen. Fons heeft de opdracht gekregen om als projectleider hier richting en sturing aan te geven. 

De opdracht liep voor 3 maanden maar er is al snel besloten dat het verlengt ging worden tot eind 2021. De reden: het is wel erg veel en erg complex.

Er is snel een projectgroep samengesteld bestaande uit: informatiemanager, CISO, FG, Privacy Officer en administratieve ondersteuning.

Elke 2 weken heeft Fons aan het management gerapporteerd.

De opdracht is naar volle tevredenheid van beide partijen afgerond. 

Van Oosterhout IT Consultancy brengt TOPdesk in het onderwijs

Vanaf het nieuwe schooljaar 2011 - 2012 helpt Van Oosterhout IT Consultancy het ROC Tilburg - School voor ICT en Mediatechnologie bij de implementatie van TOPdesk in het onderwijs. Zowel de implementatie als de begeleiding worden door Van Oosterhout IT Consultancy gedaan.

Opdracht begeleiden in projectmatig werken

Van Oosterhout IT Consultancy heeft een nieuwe opdracht om het komend jaar zowel leerlingen als docenten van het ROC Tilburg - School voor ICT en Mediatechnologie, te begeleiden in het projectmatig werken (Prince2). Omdat het docenten van de ICT opleidingen betreft hebben we afgesproken om ook ITIL mee te nemen. De opdracht loopt voor het leerjaar 2010 - 2011 en het betreft de begeleiding van 2 klassen. Deze klassen komen in het OLC, Open Leer Centrum, om aan opdrachten te werken. Deze opdrachten hebben voornamelijk met projectmatig werken te maken maar ze mogen ook werken aan andere opdrachten. Het is mijn taak om de vaardigheden van projectmatig werken onder de aandacht te brengen en hierop te sturen. Uiteraard kan en mag ik ook inhoudelijke adviezen geven. Met mijn ervaring zal ik kijken op welke manier ik het docenten team kan voorzien van tips en handige trucjes zodat de theorie nog beter aansluit bij de praktijk.

voITc ondersteund bij het schrijven van een plan van aanpak contractbeheer

De gemeente Wijk bij Duurstede en de gemeente Bunnik hebben Fons van Oosterhout de opdracht gegeven om te ondersteunen bij het schrijven van een plan van aanpak.
De gemeentes willen contractbeheer structureel gaan opzetten binnen de gemeentes en hebben hiervoor de kennis en expertise van Van Oosterhout IT Consultancy ingehuurd.

Projecten binnen de gemeente

Als coördinator Facilitaire zaken & Automatisering is Fons van Oosterhout verantwoordelijk voor diverse projecten voor een betere overheid, zoals Andere Overheid - EGEM en KING voorschrijft. De gemeente coördineert al deze ontwikkelingen in het programma dienstverlening. Fons is onder andere projectleider van het project midoffice. Stap voor stap worden steeds meer producten digitaal ingevoerd waardoor er een betere en snellere ontsluiting van de informatie gaat plaats vinden. Fons werkt volgens de richtlijnen van GEMMA en werkt volgens de 3-tier architectuur om dit omvangrijk project te kunnen besturen. Zijn projectmatige kennis is hier een groot voordeel. 

Opleiding overgenomen

Medio 2002 heeft Fons de opdracht uitgevoerd om de opleiding Netwerkbeheerder af te ronden. De vaste docent was gevloerd door een longontsteking. 

Kennismaking E.L.O Blackboard

In 2001 heeft Fons de opdracht gekregen om een kleine groep gemotiveerde leerkrachten kennis te laten maken met Blackboard. 

Blackboard is een E.L.O. (Elektronische Leer Omgeving) omgeving waarin een opleiding geheel digitaal kan worden aangeboden.
Omdat een opleiding elektronisch aanbieden geheel afwijkt van de traditionele manier van lesgeven worden hiervoor veranderingstrajecten opgestart binnen de organisatie om leerkrachten hiermee overweg te leren gaan. 

Opleiding Novell systeembeheer gegeven

Medio 1998 is de opdracht uitgevoerd om een van de docenten een opleiding te geven in het uitvoerend systeembeheer. Dit heeft geresulteerd in goed werkende computerlokalen die op verschillende manieren kunnen worden gebruikt. 

Software ontwikkeling

Van Oosterhout IT Consultancy heeft een Leerling Volg Systeem ontwikkeld en geleverd. 
 
Medio 1996 heeft Fons een leerling volg systeem (LVS) geschreven waarin gegevens en resultaten van de leerlingen worden bijgehouden. Het is de bedoeling dat nOISe (een landelijk ontwikkelde LVS) dit zal overnemen zodra dit pakket hiervoor gereedgemaakt is. Het gebruikersrecht was voor het schooljaar 1997 - 1998 afgesloten.  

In januari 1998 is overeengekomen dat het pakket voor nog eens 2x een half jaar gebruik mocht worden. Omdat de oplevering van nOISe nog verder uitliep is uiteindelijk een contract gesloten voor gebruik (zonder onderhoud) tot in gebruik name van nOISe.