Projecten binnen de gemeente

Als coördinator Facilitaire zaken & Automatisering is Fons van Oosterhout verantwoordelijk voor diverse projecten voor een betere overheid, zoals Andere Overheid - EGEM en KING voorschrijft. De gemeente coördineert al deze ontwikkelingen in het programma dienstverlening. Fons is onder andere projectleider van het project midoffice. Stap voor stap worden steeds meer producten digitaal ingevoerd waardoor er een betere en snellere ontsluiting van de informatie gaat plaats vinden. Fons werkt volgens de richtlijnen van GEMMA en werkt volgens de 3-tier architectuur om dit omvangrijk project te kunnen besturen. Zijn projectmatige kennis is hier een groot voordeel. 

Related Articles